изразяване

изразяване
същ. - излагане, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване
същ. - превод, тълкуване, предаване, интерпретация, изпълнение

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • маалиии — изразяване на възхищение, обикновено когато се случи някой инцидент …   Речник на Северозападния диалект

  • изказване — същ. изразяване, мнение, реч, дума, изявление, говорене същ. излагане, казване, изложение, твърдение същ. оценка, преценка, присъда, решение същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

  • излагане — същ. срам, позор, резил, компрометиране същ. изразяване, казване, изложение, твърдение, изявление, изказване същ. показване, показ, демонстрация същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

  • изложение — същ. излагане, изразяване, казване, твърдение, изявление, изказване същ. обяснение, описание, тълкуване същ. посочване, изтъкване …   Български синонимен речник

  • изпълнение — същ. реализиране, реализация, осъществяване същ. резултат, съблюдение, спазване същ. действие, операция, опериране, манипулация, работа, задвижване, начин на управление същ. приложение същ. изплащане, ликвидиране същ. изп …   Български синонимен речник

  • изявление — същ. изява, заявление, декларация, изказване, интервю същ. публикация, съобщение същ. излагане, изразяване, казване, изложение, твърдение същ. признание, деклариране същ. тържествена декларация …   Български синонимен речник

  • интерпретация — същ. тълкование, тълкуване, обяснение, изяснение, разяснение същ. коментар, бележка, критика същ. превод, предаване, изразяване, изпълнение същ. разбиране …   Български синонимен речник

  • казване — същ. излагане, изразяване, изложение, твърдение, изявление, изказване …   Български синонимен речник

  • превод — същ. предаване, изразяване, интерпретация, изпълнение същ. тълкуване …   Български синонимен речник

  • предаване — същ. доставка същ. издаване същ. изразяване, интерпретация, изпълнение, превод същ. падане, капитулация, разгром същ. тълкуване същ. превоз, превозване, прекарване, пренасяне, придвижване …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”